Aktuality

Rozhodnutie predsedu NR SR
Rozhodnutie predsedu NR SR z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do NR SR

Informácia k voľbám do NR SR 2016
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený