Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf Faktúry rok 2015
pdf Zoznam prijatých faktúr I.- V.2016