Zmluvy

Zmluva o dielo - SLOVANET
Zmluva o dielo - realizácia projektu Kamerového systému obce Orechová spolu s prílohami
pdf Zmluva o dielo Slovanet
Zmluva o dielo - Športifinal s.r.o.
Zmluva so zhotoviteľom k projektu Multifunkčného ihriska
pdf Zmluva o dielo - Športfinal s.r.o.
PRV 2014-2020 - Zmluvy o poskytnutí služieb - SAKS Management, s.r.o., PREMIER CONSLULTING, s.r.o.
Zmluva SAKS management, s.r.o. - Kamerový systém + Dohoda o zrušení zmluvy + Zmluva o dielo MST 6-1 + Zmluva o dielo MST 6-2
pdf Dohoda o zrušení zmluvy
pdf Zmluva o dielo MST 6-1
pdf Zmluva o dielo MST 6-2
pdf Zmluva o dielo SAKS management, s.r.o
Zmluva o dielo - RRA BOROLO
Predmetom zmluvy je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Projekt pozemkových úprav v obci ORECHOVÁ - VÝSTAVBA SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ - poľné cesty
pdf Zmluva o dielo - BOROLO
Zmluva o dielo- Ekosvip
Výstavba spoločných zariadení
pdf Zmluva o dilelo- Ekosvip
Nájomná zmluva OK net
Zmluva o realizácii optického internetu
pdf Nájomná zmluva OK-net
Kúpna zmluva V3S
Kúpna zmluva - odpredaj V3S
pdf Kúpna zmluva V3S
Zmluva - Premier consulting
Zmluva o dielo na spracovanie projektu z PRV 2014-2020
pdf Premier Consulting
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Dodatok k nájomnej zmluve SVP, šp - obec Orechová
pdf Dodatokl č. 1 k nájomnej zmluve medzi obcou Orechová a SVP, š.p.
Zmluva - informačná a pamätná tabuľa
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva - informačná a pamätná tabuľa
Zmluvy o realizácii preventívnych protipovodňových opatrení
Zmluvy o realizácii preventívnych protipovodňových opatrení
pdf Zmluva o realizácii preventívnych protipovodňových opatrení - ÚPSVaR - Obec Orechová
pdf Zmluva medzi Obcou Orechová a Slovenským vodohospodárskym podnikom , š.p.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č./2011
JPG Dodatok k zmluve o dielo č./2011- 1
JPG Dodatok k zmluve o dielo č./2011- 2
Nájomná zmluva - SVP
Zmluva o prenájme časti Orechovského potoka
jpg Nájomná zmluva 1
jpg Nájomná zmluva 2
jpg Nájomná zmluva 3
jpg Nájomná zmluva 4
Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo - povodňová ochrana
Mandátna zmluva o vykonaní stavebného dozoru
pdf Zmluva
Zmluvy o poskytnutí služieb
pdf Zmluva o dielo - Geodetické práce
pdf Zmluva - projektanské práce
pdf Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 27.12.2011 - zverejnená dňa 28.12
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere, dodotok č. 2
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 22/046/10, Dodatok č. 2 str. 1
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 22/046/10, Dodatok č. 2 str. 2
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere, dodotaok č. 1
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 22/046/10, Dodatok č. 1
jpg Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 22/046/10, Dodatok č. 1, str.2