Samospráva

Obec  Orechová
Obecný úrad č. 57  
072 51 p. Krčava
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Telefón:             +421 56 6522369                 

e-mail
: obecorechova@lekosonline.sk

 WEB : www.orechova.ocu.sk

 


Starosta obce :  Mgr. Rastislav Repka 

Zástupca starostu :  Martin Mitro

Poslanci OZ :

Mgr. Slávka Bajuzová 
Ladislav Bak 
Karol Bánom                                                                    
Alena Karatniková
Martin Mitro

 Hlavný kontrolór obce : Ing. Mária Kirilová

Komisia pre ochranu verejného poriadku
Predseda komisie :  Alena Karatniková 

Komisia pre rozvoj kultúry a športu 
Predseda komisie :  Mgr. Slávka Bajuzová 

Komisia  na ochranu životného prostredia 
Prededa komisie : Ladislav Bak

Pracovná doba                                                                              Úradné hodiny

Pondelok :
  7. 30 -  15. 30 hod                                                    8.00  -   14.00
Utorok :       7.30 -   15. 30 hod                                                    8.00 -    14.00
Streda :       7. 30 -  15. 30 hod                                                    8.00 -    15.00
Štvrtok :      7.30 -   15. 30 hod                                                    8.00 -    14.00
Piatok :        7. 30 -  15. 30 hod                                                  Nestránkový deň

 


Zvětšit mapu
Adresa: Orechová č. 57, 072 51, okr. Sobrance

fotka k clanku